សភាវិនិច្ឆ័យនៃទីក្រុង Philadelphia សហរដ្ឋអាមេរិក ផ្ញើលិខិតអបអរសាទជូន… – Philadelphia Video

សភាវិនិច្ឆ័យនៃទីក្រុង Philadelphia សហរដ្ឋអាមេរិក ផ្ញើលិខិតអបអរសាទជូនចំពោះសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ដែលទទួលជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី៦ និងស្វាគមន៍ដំណើររបស់សម្តេចមកកាន់ទឹកដីអាមេរិក (រាយការណ៍ព័ត៌មានដោយកញ្ញា សំ ស្រីនីត​ និងកញ្ញា​ យ៉ង់ សក្គុណា​, ទូរទស្សន៍ Fresh News ) source
សភាវិនិច្ឆ័យនៃទីក្រុង Philadelphia សហរដ្ឋអាមេរិក ផ្ញើលិខិតស្វាគមន៍ចំពោះ… – Philadelphia Video

សភាវិនិច្ឆ័យនៃទីក្រុង Philadelphia សហរដ្ឋអាមេរិក ផ្ញើលិខិតស្វាគមន៍ចំពោះដំណើររបស់ឧត្តមសេនីយ៍ឯក ហ៊ុន ម៉ាណែត មកកាន់ទឹកដីអាមេរិក (រាយការណ៍ព័ត៌មានដោយកញ្ញា សំ ស្រីនីត, ទូរទស្សន៍ Fresh News ) source